Skip to main content

Pembelajaran Input

PEMBELAJARAN INPUT (NOTA MENARIK, RINGKAS & PADAT)

Melalui Pembelajaran Input, pelajar akan diberikan bahan pembelajaran yang meliputi semua subjek & silibus (berdasarkan pakej pilihan) yang merangkumi semua tingkatan untuk Sekolah Rendah dari Darjah 1 hingga Darjah 6 dan Sekolah Menengah dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Bahan pembelajarannya disesuaikan dengan silibus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat gambar yang penuh warna, grafik dan ilustrasi yang disediakan dalam isi kandungan yang membuat pembelajaran menarik dan menyeronokkan.

Bahan pembelajaran juga direka sesuai dengan prinsip instruksional dan prinsip-prinsip ini pula berdasarkan kepada teori-teori pembelajaran terkini yang sedang digunapakai diseluruh dunia. Pautan juga disediakan dalam teks-teks yang akan membawa pelajar ke sumber-sumber lain yang tersedia di internet. Hal ini akan memberikan pelajar suatu perspektif yang berbeza dari bahan yang dipelajari.

i-learning-170
Nota-nota komprehensif yang ringkas, padat dan menarik

 

i-TEACHER AVATAR

ilearning-25
i-Teacher yang membantu pelajar

i-Teacher ialah avatar dengan penampilan manusia semulajadi yang memberikan maklum balas secara audio dan spontan kepada soalan teks yang diajukan oleh pelajar. Maklumbalas ini direka berdasarkan soalan yang biasa ditanyakan oleh pelajar dalam bilik darjah yang sebenarnya. Dengan cara ini, i-Teacher bertindak sebagai seorang guru virtual yang membolehkan pelajar merasai persekitaran pembelajaran yang sebenar dengan guru yang sentiasa hadir disisi mereka untuk membantu pada bila-bila masa sahaja diperlukan.

 

.

POWERPOINT

i-learning-ppt
Power Point Presentation yang mudah difahami

Power point presentation disediakan sebagai penyampaian rumusan untuk topik yang dibincangkan dalam sesuatu bab tersebut. Persembahan ini memberikan pelajar pengetahuan dan kepakaran yang diperolehi untuk mencapai objektif pembelajaran. Fungsinya adalah sama dengan penyampaian guru di dalam kelas. Berbeza dengan pengajaran di kelas konvensional, persembahan ini boleh diulang sebanyak yang mungkin sehingga pelajar betul-betul faham tentang konsep-konsep yang dipelajari.
Sebanyak 886 power point presentation disediakan dan secara purata setiap persembahan mengandungi sebanyak 10-15 “slides” dengan tempoh pembentangan antara 20 minit – 30 minit.

.

ANIMASI

ilearning-animation
Animasi yang boleh dikawal sendiri

Animasi dibangunkan khusus sebagai objek pembelajaran yang efektif untuk bahan mata pelajaran sains. Pelajar boleh berinteraksi dengan objek pembelajaran, melihat dan mengawal sesuatu proses yang berlaku dengan pelbagai parameter yang boleh dikawal sendiri oleh pelajar. Link juga disediakan untuk membawa pelajar ke objek pembelajaran yang lain yang telah dipilih sesuai untuk topik yang dibincangkan. Dengan cara ini, pelajar mendapat akses ke animasi tambahan untuk memperkukuhkan kefahaman mereka.

.

KUIZ

i-learning-quiz
Kuiz berdasarkan soalan-soalan terpilih

Kuiz disediakan sebagai self-assessment dengan maklum balas yang automatik. Ia mengandungi sejumlah besar soalan berserta skor dan maklum balas yang sesuai tentang cara bagaimana untuk mendapatkan penyelesaian. Maklum balas ini juga menonjolkan kesalahan yang sering dibuat oleh pelajar dan menyediakan mereka dengan panduan tentang cara untuk memperolehi penyelesaian yang betul dan tepat.

.

PEMBELAJARAN INTERAKTIF

ilearning-interactive
Pembelejaran interaktif merangsang minda pelajar

Untuk sesetengah mata pelajaran, terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran berinteraktif disediakan. Ini termasuk aktiviti seperti “drag and drop”, “matching”,”word bank”, “flip book”, “hot spot ‘ dan lain-lain. Semua aktiviti ini memberikan pengalaman belajar yang baru kepada pelajar dan mampu meningkatka nkefahaman pelajar tentang konsep-konsep yang dipelajari.

14 thoughts to “Pembelajaran Input”

  1. Saya nak untuk tingkatan 1 sahaja. Tapi pakej untuk tingkatan 1 hingga 3.
    Macam mana beli pakej untuk tingkatan 1 sahaja.

    1. Tuan/Puan, selepas pembelian pakej PT3, kami akan berikan borang dan boleh pilih silibus Tingkatan 1. Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *