Ulangkaji Lebih Mudah dengan i-Teacher (Pembelajaran Input)

PEMBELAJARAN INPUT (NOTA MENARIK, RINGKAS & PADAT) Melalui Pembelajaran Input (iTeacher), pelajar akan didedahkan dengan nota menarik yang komprehensif, ringkas dan padat. Selain itu, contoh soalan, cara menjawab dan jalan kira juga akan turut disediakan bagi memudahkan pelajar mengulang kaji pelajaran. Bahan pembelajarannya disesuaikan dengan silibus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat gambar yang […]

Continue reading