Bagaimana i-Learning Boleh Membantu Pelajar?

PELAJAR ABAD KE-21 Pelajar abad ke-21 mempunyai ciri-ciri berikut: Belajar dengan sendiri Bersosialisasi dengan pelbagai device/gadjet tanpa batasan masa dan ruang Berfikiran kritis Mampu mendapatkan pengetahuan dengan pantas Mudah beradaptasi ¬†Effective collaborator Produk pendidikan i-Learning sangat sesuai dengan ciri-ciri pelajar abad ke-21. Justeru pembelajaran akan menyeronokkan kerana alat pembelajaran amat sesuai dengan ciri-ciri mereka.   […]

Continue reading

Ulangkaji Lebih Mudah dengan i-Teacher (Pembelajaran Input)

PEMBELAJARAN INPUT (NOTA MENARIK, RINGKAS & PADAT) Melalui Pembelajaran Input (iTeacher), pelajar akan didedahkan dengan nota menarik yang komprehensif, ringkas dan padat. Selain itu, contoh soalan, cara menjawab dan jalan kira juga akan turut disediakan bagi memudahkan pelajar mengulang kaji pelajaran. Bahan pembelajarannya disesuaikan dengan silibus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat gambar yang […]

Continue reading